Menu Zamknij

Oferta ochrony – zakres usług

Ochrona fizyczna

Zapewnienie bezpieczeństwa dla swoich najbliższych oraz dla zgromadzonego majątku jest jedną z odwiecznych bolączek człowieka. Poczucie bezpieczeństwa jest bowiem komplementarną potrzebą każdego z nas. Ochrona osobista nie polega więc tylko i wyłącznie na zapewnieniu stałego, bezpośredniego dozoru powierzonego mienia, ale przede wszystkim na właściwym opracowaniu planu ochrony. Albowiem praca agenta ochrony to nie bezpośrednia likwidacja, ale przede wszystkim zapobieganie ewentualnym zagrożeniom.

Idąc w ślad za powyższym założeniem oddajemy do Państwa dyspozycji szereg znakomicie wyszkolonych fachowców, którzy zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami zapewnią najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące właściwego modelu ochrony. Oferujemy :

 • Ochronę osobistą
 • Ochronę imprez masowych
 • Ochronę obiektów użyteczności publicznej
 • Inne, stosownie do oczekiwań klientów

MONITORING

Ochrona w formie monitoringu jest najtańszą, acz skuteczną formą ochrony powierzonego mienia.  System alarmowy, projektowany dla każdego z klientów indywidualnie , współpracuje z nadajnikiem, który kontroluje i przekazuje drogą telefoniczną lub radiową wszelakie informacje o zdarzeniach na obiekcie do Centrum Monitoringu.  Sygnał alarmowy jest natychmiast rejestrowany i przekazywany przez Dyżurnego Centrum Monitoringu, który z kolei wydaje dyspozycje interwencji do znajdującej się najbliżej zagrożonego obiektu, zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej. Formacje te składają się z odpowiednio umundurowanych, specjalnie przeszkolonych pracowników wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz broń krótką. Tak więc podstawową zaletą formy ochrony mienia poprzez elektroniczny monitoring jest to, że w przypadku naruszenia obszaru chronionego, reakcja na ingerencję osób trzecich nie ogranicza się wyłącznie do alarmowania sygnałem dźwiękowym, ale podlega natychmiastowej reakcji.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Systemy alarmowe są nieodłącznym elementem formy ochrony, jaką jest monitoring. Każdy system projektowany jest indywidualnie , pod kątem wymagań użytkownika, uwarunkowań technicznych oraz pełnionej funkcji. Oferujemy Państwu bezpłatne doradztwo naszych specjalistów , którzy udzielą wszelakich informacji oraz zaproponują rozwiązanie najbardziej optymalne , by sprostać potrzebom klienta. Wykorzystywane przez nas urządzenia mają odpowiednie atesty i homologacje. Do najpopularniejszych systemów alarmowych należą systemy :

 • Sygnalizacji napadu i włamania
 • Kontroli dostępu
 • Telewizji przemysłowej
 • Ochrony peryferyjnej
 • Kontroli obchodów wartownika
 • Ogrodzeniowych systemów zbliżenia
 • Monitorowania sygnałów z wymienionych powyżej systemów

KONWOJOWANIE I USŁUGI INKASO

Konwój jest to ochrona przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub
niebezpiecznych, przez:

 1. Właściwie wyszkoloną i wyposażoną,
 2. Posiadającą wewnętrzną strukturę,
 3. Działającą według określonej taktyki,
 4. Poruszającą się po wcześniej zaplanowanej trasie, właściwie wyszkoloną i wyposażoną, posiadającą wewnętrzną strukturę, działającą wg określonej taktyki, poruszającą się po wcześniej zaplanowanej trasie, wydzieloną grupę konwojentów.

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych – na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna opowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) Usługa obejmuje obszar całego kraju oraz państw ościennych

USŁUGI SPECJALNE

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony naszych klientów poszerzyliśmy naszą ofertę handlową o tak zwane usługi specjalne, do których zaliczamy m.in. :

 • wykrywanie podsłuchów
 • wykrywanie mikrokamer
 • usługi informacyjne

Zapewniamy dyskrecję oraz anonimowość.